سفارش تبلیغ
صبا ویژن

صد شب جدایی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

شب هفتاد و سوم

    نظر

روزها کم کم سه رقمی می شوند... حواست هست؟

قبلا وعده ای به من داده بودی... یادت هسیت؟

یاسها برای رسیدنت آراسته شده اند 

هم پای نرگسهایم از شبنم خیس... نگاهت هست؟

 

امروز اون هدیه رو شروع  کردم... رو انتخاب متنش کلی فک کردم... طرحشم از اون دوستت کمک سلیقه ای گرفتم... تا خدا چه خواهد